Bjergby - Mygdal Lokalhistoriske Forening

Udskiftning af Saxtrup og Ørnbøl i 1797

Det håndskrevne dokument kan ses på Lokalhistorisk Arkiv på Bjergby Skole.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Høilund-Carlsen
juni 2013