Bjergby - Mygdal Lokalhistoriske Forening

Søren Ballings embedsjournal 1809-1834

 

 

For 224 år siden, i 1788, blev Søren Balling kaldet til sognepræst i Bjergby og Mygdal Sogne.

Det blev starten på 55 års virke i vore to sogne.

 Søren Balling har efterladt sig et enestående kildemateriale om nogle vigtige sider af samfundslivet den gang i form af en såkaldt ”embedsjournal”.

 Når vi uden besvær kan læse Søren Ballings oprindeligt håndskrevne papirer, skyldes det, at Holger Grøntved, Mygdal for 74 år siden satte sig ved et af datidens tekniske fremskridt, skrivemaskinen, og ”oversatte” håndskriften, så vi alle i dag kan få indblik i hvilken central rolle embedet som præst spillede på den tid. Vi kan kun gisne om, hvilken begrundelser Holger Grøntved havde, da han satte sig for at oversætte hvad der er blevet til 55 maskinskrevne sider, men mon ikke en af dem har været et ønske om at bevare og formidle det værdifulde dokument.

 Den samme begrundelse ligger bag Lokalhistorisk Forenings brug af dagens nyeste hjemmeside-teknik til at gøre Søren Ballings Embedsjournal tilgængelig for alle interesserede.

 Embedsjournalen giver en fornemt indblik i, hvordan det enevældige samfund blev styret på det konkrete plan. Sognepræsten var den centrale embedsmand i forhold til borgerne i landsognene. Sognepræsten var formand for skolekommissionen, og den person såvel konge, regering, amtmand og biskop mm henvendte sig til, når de overordnede bestemmelser skulle gøres til virkelighed.

 Økonomiske anliggender, kirkeforhold, forholdene for de fattige og ikke mindst undervisningsanliggender fylder meget i embedsjournalen, og journalen afspejler på den måde nogle af de mere markante begivenheder i perioden, bl.a Frederik d. 6s ”Anordning for Almue-Skolevæsenet paa Landet i Danmark” fra 1814 og statsbankerotten i 1815.

 April 2012

 
Hans Høilund-Carlsen