Bjergby - Mygdal Lokalhistoriske Forening

Om alderdomshjemmet Skagen Landevej 221 1948-1959

 
 
Skagen Landevej 221, også kaldet "Doktorhuset",
blev overtaget af Bjergby-Mygdal sogneråd i 1948.
Underetagen blev indrettet til kæmnerkontor og
mødesal for sognerådet.
På 1. sal blev indrettet alderdomshjem for alders-
rentenydere.
Som bestyrer blev Mathilde Henriksen ansat den
1/11 1948. En post hun havde i hele alderdomshjemmets levetid frem til 1959, hvor "Solhjem" åbnede.
 
Mathilde Henriksens barnebarn, Britta Jensen, Bjergby, fortæller om livet og nogle af beboerne på Bjergbys første alderdomshjem.
Hvis I har lyst til at høre mere om alderdomhjemmet, er I velkommen til at kontakte Britta på tlf. 9897 1032, eller på mail: snugi@stofanet.dk
 
juni 2012 Hans Høilund-Carlsen